Roliga rep

ssårepstartbk

Knappa två veckor kvar till premiär för Sju svåra år och på köttis repas det för fullt. Fr v Amanda Apetrea, Johan Stavring, Emil Ingmar, Jonas Grumstedt och Malin Karlsson.

Läs mer och boka på kulturbiljetter.se.