Ett glatt gäng som planerar mord

uppstart ajvd
Josef Törner, Dag Thelander, Lidia Bäck, Ida Löfholm och Per Wickström
Foto: Mika Oskarson Kindstrand